L’ENTITAT

L’entitat neix l’any 1981, integrada dins de Carrutxa. L’any 1991 es creen els estatuts propis i es desvincula del El Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa. Des del seu inici es compta amb tres seccions, Ball de Diables, Cabra i Bitlles. A partir del 1992 es crea el Drac de Reus.

A principis del segle XXI amb el boom festiu es creen les seccions infantils, Ball de Diables, Drac i Cabra petita.

Actualment la nostra entitat té més de 350 socis i sòcies, participant i fent gran les nostres festes.